Nabídka kompletního balíčku služeb

Bezpečnostní služba

Sazba za provádění fyzické ostrahy je uvedena jako orientační, v případě souhlasu s umístěním a provozováním zásahové služby druhým strážným v nočních hodinách jsme připraveni jednat o zajímavém snížení základní hodinové sazby. Vybavení strážných je standardní a jejich pochůzkovou činnost můžeme dokladovat výpisy z kontrolního obchůzkového systému. Pro případ napadení recepce nebo při vzniku mimořádné události bude pracoviště vybaveno nouzovým tlačítkem, kterým bude přenesen poplach na náš dispečink a ihned bude vyrozuměna Policie ČR.

↑ nahoru ↑

Úklidová služba

Jako další z námi poskytovaných služeb jsou úklidové práce. Zabezpečujeme v současné době úklid administrativních i provozních prostorů společností OKD Doprava a.s., Ostravské výstavy a.s., Sportovní a rekreační zařízení města Ostrava s.r.o., STRABAG, Ostravské komunikace a.s., Vítkovice Aréna a.s. a.j.
U mnoha z našich odběratelů služeb jsme s úspěchem prosadili možnost komunikace objednatele v oblasti služeb s jedním dodavatelem, což přináší administrativní zjednodušení i zlepšení provozní komunikace mezi oběma subjekty.

Cena za 1 hodinu úklidových prací, včetně dodání úklidového materiálu a technických prostředků k provádění úklidu (vysavače, sady na mytí oken) činí 90 Kč. Jsme rovněž schopni dodávat spotřební materiál (tekutá mýdla, toaletní papír, papírové ručníky, WC deodoranty apod.) a náklady přefakturovávat odběrateli - přílohou faktury je kopie nám vystavené faktury na tento materiál. Tímto způsobem řešíme operativu objednatele služeb související s objednávkou, převzetím, skladováním a výdejem tohoto materiálu.

↑ nahoru ↑

Pořadatelská služba

V současné době, kdy vzrůstá počet kulturních, sportovních a společenských akcí, jsme  se rozhodli pro vytvoření samostatné divize v rámci naší společnosti, která se bude specializovat právě na zajištění takových akcí. Smluvní závazky budeme zabezpečovat zaměstnanci se zkušenostmi z pořádání podobných podniků, fyzicky zdatnými a psychicky odolnými v zátěžových situacích. Tito zaměstnanci budou ustrojeni v jednotných stejnokrojích s označením firmy, mohou být vybaveni vestami s nápisem "SECURITY" na zádech a logem firmy v přední části.
Při vytváření individuální nabídky pro klienta pak vždy maximálně zohledňujeme jeho specifické potřeby. Jsme schopni za něj převzít zodpovědnost za komplexní bezpečnost akce. Klient pak nemusí jednat s třemi subjekty a koordinovat jejich součinnost, ale naopak se může plně věnovat organizaci akce.

↑ nahoru ↑

Zdravotnická asistence

Ošetřovna: Umístění ošetřovny bude doporučeno na nejvhodnější místo na Vámi konané akci.
Bude viditelně označena, bude splňovat požadavky na ni kladené hygienou. Bude vybavena předepsaným zdravotnickým materiálem nutným pro kvalitní poskytnutí první pomoci.

Zdravotnický dozor: Bude zajišťován profesionálním zdravotnickým personálem, splňující podmínky pro výkon zdravotnické služby první pomoci.
To nejdůležitější nakonec. Cena za 1 hodinu práce těchto zaměstnanců je stanovena pro I rok 2008 na 120 Kč bez DPH. Dopravné v rámci Ostravy je kalkulováno v ceně, u akcí pořádaných mimo Ostravu účtujeme 6 Kč/km za vozidlo, kterým přepravíme 5 osob.

Cena sanitky vybavená dle vyhlášky posádkou řidič - záchranář a sestra 800 Kč/hod. a stejná posádka s lékařem 1500 Kč/hod.

↑ nahoru ↑