Ceník pro aktuální rok


  • Hodinová sazba za 1 hodinu ostrahy a recepce je smluvní a odvíjí se od požadovaných nároků na ostrahu.
  • Hodinová sazba za 1 hodiny úklidu je taktéž smluvní podle náplně práce.

 

Rádi zopovíme veškeré dotazy ohledně cen mailem či telefonicky.

 

Cena je stanovena jako koncová a jsou v ní zahrnuty náklady na technické vybavení (mobilní telefony, prvky systému obchůzkové kontroly, ošacení apod.), kontrolní činnost, mzdové náklady včetně příplatků stanovených zákony a mzdovými předpisy a příplatků za vedení a motivačních.

Po jednání se zákazníkem si vyhrazujeme právo navýšit cenu v případě, kdy nařízením vlády dojde ke zvýšení mzdových tarifů (vždy však pouze o částku odpovídající zvýšených mzdových nákladů).
Cena může být upravena v souvislosti s požadavky zákazníka na zvláštní vybavenost nebo schopnosti jednotlivých zaměstnanců, jejich speciální školení a nebo v závislosti na lokalitě, ve které je služba poskytována.

Po dobu provádění strážní a recepční služby nabízíme ostrahu objektů vybavených EZS na pultu centrální ochrany zdarma. V případě, že zadavatel bude chtít provádět přenos informací z EZS na pult centrální ochrany rádiovou cestou, budou naúčtovány náklady na přenos informací ve výši 400,-Kč / 1 vysílač / 1 měsíc. K této ceně bude připočtena DPH.