Představení firmy

Firma byla založena v roce 1992 fyzickou osobou s názvem Ing. Jiří Harabiš - GARDIA, kdy zahajovala svou činnost fyzickou ostrahou a úklidy objektů smluvních partnerů. V roce 1998 došlo k rozhodnutí akceptovat přání zákazníků na změnu právní subjektivity firmy a veškeré smluvní závazky byly převzaty společností GARDIA, s.r.o.


V současnosti působí tato společnost v regionech severní a jižní Moravy, ve východních a středních Čechách (podle přání zákazníka) na téměř 50 objektech. Služby zabezpečuje 250 zaměstnanců.

 

Další služby

Mimo firmu GARDIA vlastíme také firmy AIVR a TDB Security, ty dohromady tvoří vějíř služeb od ostrahy fyzické a elektronické, přes úklidové práce až po realizace výstavních expozic.

  • Firma AIVR se zabývá realizacemi výstavních expozic
  • Montáže systémů elektrické zabezpečovací signalizace a provozování pultu centralizované ochrany zajistí firma TDB Security

Vzhledem k vzájemnému vlastnickému propojení obou společností a tím i zefektivnění systému řízení jsme byli schopni zredukovat počty zaměstnanců v ekonomické, personální a kontrolní oblasti.
Máme splněny a plníme průběžně veškeré finanční závazky vůči všem našim dodavatelským subjektům, vůči zaměstnancům, vůči OSSZ, finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám apod.